Тарых тактасында: Фергана өрөөнү жана “Анжыян” кыргыздары

Мезгил Фергана өрөөнүндө биздин эрага чейинки I миң жылдыктын орто ченинен баштап эле, байыркы давандыктар менен сак урууларынын отурукташкан-дыйканчылык жана көчмөн-малчылык чарбаларынын жуурулушунан пайда болгон …

Толугу менен