Кулагыңа күмүш сырга: Бешиктеги баланын, бек болорун ким билет?

Мезгил Ар кандай элдин бөбөктү багып өстүрүүгө, таза, кургак багууга, ыйлатпай сооротууга ыңгайлаштырган кандайдыр бир буюму болгондугунан шек санабай эле койсо болот. Анын эмнеден жасалгандыгы, …

Толугу менен