Тарых тактасында: Далдада калган даткайым-Зыйнат датка

Мезгил Хан ордосун караган Сыйнат (Зыйнат) датка ыйнат датка (Зыйнат, Зыяда деп да кездешет тарых булактарында) тууралуу буга чейин учкай болсо да макалалар жазылып, азын-оолак …

Толугу менен