Дабаакана: Кызгалдак бойго бүтүрүп, сепкилди кетирет

Мезгил Кыл тамырчы, 150 чөптүн түрүн колдонуп, кытайдын кырма дарысынан ашса ашкан, кем калбаган дары жасаган Кыргыздын Малахову атыккан Дүйшөнбек Чомоев “Табыпчылык улуу сыр” деген …

Толугу менен