Тарых тактасында: Дароот-Коргон баяны. Кыя чабылган кылыч

Мезгил Окумуштуулар Дароот-Коргон сепилин «Кокон хандыгынын тушунда Чоң-Алай өрөөнүндө 1821-жылы курулган. Ал тоолуу Алай аймагынын хандык бийликтин аскердик-акимдик таяныч түйүнүболгон (КР тарыхы. Энц. Сөздүк. Ф., 1990, 338-бет).» …

Толугу менен