“Көчмөндөр кагылышы”: Санжы-Сынчынын Болот баатырга жар тандаганы

Мезгил “Көчмөндөр кагылышы” Качкынбай Осмоналиевдин калемине таандык көчмөн элдин көчмөн турмушунан кеп салган тарыхый табылгыс чыгармалардын бири. Тарыхы болбой эл болбойт дегендей бабаларыбыздын баскан жолунан …

Толугу менен

КӨЧМӨНДӨР КАГЫЛЫШЫ: Качыке баатыр менен Ниязбек бийдин жолугушуусу

Мезгил “Көчмөндөр кагылышы” Качкынбай Осмоналиевдин калемине таандык көчмөн элдин көчмөн турмушунан кеп салган тарыхый табылгыс чыгармалардын бири. Тарыхы болбой эл болбойт дегендей бабаларыбыздын баскан жолунан …

Толугу менен