Дмитрий Кобицкий: Кыдыр Аке сыяктуу кылымдар бою калкынын эсинен кетпей турган залкарлар саналуу гана

Мезгил Биз бүгүн акылман саясатчынын, элинин сый-урматына татып, “Аке” деген асыл наамды алып жүргөн кадырман адамдын бюсттун кабыл алып жатабыз. Мындай пикирин КМШ Парламенттер аралык …

Толугу менен