Каныбек Туманбаевдин сынагынын жеңүүчүсү ким болот?

Мезгил Ишкер Каныбек Туманбаев кезектеги саамалыгын жарыялады Кыргыздын “Колу ачыктын – жолу ачык” – деген кебин кемелине келиштире чыгарган Каныбек Туманбаевди көпчүлүккө тааныштыруунун кажети жоктур. …

Толугу менен