Каныбек Осмоналиев: Жогорку Кеңеш канчалык тез тарашса, элге ошончолук сооп кылышкан болоор эле!

Мезгил –Каныбек Осмоналиевич, Мамлекет кылыч менен багындырылат, бирок калем менен башкарылат. Кыргызстандагы билим берүүнүн сапатына көӊүлүӊүз толобу? -Билимдүү эл эч убакта өз жемин жедирбейт. Бул акыйкаттуу …

Толугу менен