Некролог: Кыргыз эли улуттук маданиятты ийнине көтөрүп турган залкарлардын биринен ажырады

Мезгил үгүн, элибиз улуттук маданиятты ийнине көтөрүп турган залкарлардын биринен ажырады. Бүгүн, атпай кыргыз айтылуу композиторунан айрылды. Тирүүлүктүн жаркырап күйгѳн бир шамы өчтү. Кыргыз улуттук …

Толугу менен