Далдада калган даткайым: Домбунун куну. Зыйнаттын Аксыга келиши

Мезгил  (уландысы) Алайлык санжырачы Сартаке Курманалиевдин айтуусунда, илгери Ормон жаш кезинде он чакты жигиттерди чогулта калып, коңшулардан жылкы тийип келели деп жөнөп калат. Атасы Ниязбек …

Толугу менен

Далдада калган даткайым: Зыйнат датканын ордо иштерине аралашуусу

Мезгил (уландысы) Токтоназардын Зыйнат деген кызы абасы Аспердинин колунда тарбияланган эле. Зыйнат кичинесинен эле сергек, тиричиликке чыйрак, акыл-эстүү, аң-сезимдүү, жашынан сабаты ачылган, зээндүү, апасы Акбалага …

Толугу менен

Тарых тактасында: Алымбек датка жана анын Курманжанга болгон таасири

Мезгил Курманжандын улуу инсан катары калыптанышында албетте Алымбектин ролу зор. Анткени, Алымбек датка өмүрлүк жары Курманжан аркылуу Алымбек болсо, Курманжан энебиз атагы алыска кеткен Алымбектин …

Толугу менен

Тарых тактасында: Курманжан датканын көз жашы, өмүрүнүн аягы

Мезгил Курманжан датканын кылым карыткан өмүрүн шаан-шөөкөттөр менен бирге оор жоготуулар, кайгы-капа такай коштоп жүргөн. Жамандык учурундагы көчмөн элге ылайык адаттан тыш көтөрүмдүүлүгү айланасындагыларды таң …

Толугу менен