Кыргыздын Гиннесс китеби: Алгачы саясий ишмерлер

Мезгил Октябрь революциясынан кийин Кыргызстандын кыргыз саясатындагы алгачы карылгачтары болгон саясий ишмерлерди билесизби? Бул тууралуу Ысмайыл КАДЫРОВдын Кыргыздын Гиннесс китебинде төмөндөгүдөй баяндайт. Кыргыз кыз-келиндеринен чыккан …

Толугу менен