Тарых барактары: Нүсүп бий саясий кутумдуктун курманы

Мезгил НҮСҮП МИҢБАШЫ: МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР ЖАНА ТАРЫХЫЙ ИНСАН 3-макала (1-макаланын шилтемеси, 2-макаланын шилтемеси) Нүсүптүн Ташкент менен Оро-Төбөнү кайрадан Коконго кайтаруусу мир Коконду басып алган мезгилде хандыктын эң …

Толугу менен

Нүзүп бий: Кыргыздардын хандыкты сактап калуусу

Мезгил НҮСҮП МИҢБАШЫ: МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР ЖАНА ТАРЫХЫЙ ИНСАН 2-макала  Нүсүп хандыктагы кыргыз кошуунуна кол башчы Элчилик сапардан ийгиликтүү кайткан Нүсүптү Мадали хан бүткүл Кокон армиясындагы …

Толугу менен

Тарых барактары. Нүсүп Миңбашы: Мамлекеттик ишмер жана тарыхый инсан

Мезгил Алгы сөз Нүсүп миңбашынын саясий ишмердүүлүгү XIX кылымдын 20-40-жылдарындагы эл аралык опурталдуу доордо кыргыз элинин, өзгөчө түштүк кыргыз урууларынын саясий абалы, Кокон хандыгынын ички …

Толугу менен