Омор Султанов: Эми биз кызыл көйнөк шайы кийип дуулайбызбы? Кыз өмүрүн бүрдөтүп жыргайбызбы?

Мезгил Кыргыз эл акыны, Омор Султановду поэзиянын султаны деп аташат. Жүрөк кылдарын аяр черткилеген өзгөчө сүйүү ырлары менен ашыктардын акынына айланган бул инсанды кимдер гана …

Толугу менен