Сарымсак датка – тарыхтын көмүскөсүндө көпкө катылып калган чыгаан датка

Мезгил Сарымсак датка ушул мезгилге чейин тарыхтын көмүскөсүндө көпкө катылып калган мыкты, чыгаан датка болгон. Долон бийден Тагай бий, Тагай бийден Карачоро, Карачородон Багыш. Анын …

Толугу менен