Далдада калган даткайым: Шералынын үйлөнүшү. Соноайым, Жаркынайым баяны

Мезгил Хан ордосун караган Сыйнат (Зыйнат) датка (уландысы) Нарбото бий аксылык тагалары менен сөөк жаңыртып, Аспердинин кызы Умсунайга кудалашып, каада-салты менен Кожобекти үйлөдү. Кожобек Умсунайдан …

Толугу менен