“Тарыхтын “ак тактары”: Тѳрѳкул Айтматов менен Нагима Айтматованын акыркы коштошуусу

Мезгил 1937-38-жылдар. Кыргыз элинин каймактары, мекен деп күйүп жанган кыраандарынын канаты кайрылган жылдар… Бул жылдары “Ата-Журт” деген бир шыбырдын деми менен канча деген каймактарыбыз кырылып …

Толугу менен