Тарых: Түрктөрдүн тарыхый тагдырына бурулуш киргизген Кыргызстандагы эки окуя (уландысы)

Мезгил (уландысы) Чыгыштагы жеңиштер угань-кагандын тушунда Улуу Талаанын чыгышында Түрк каганаты көп жеңиштерге жеткен. Маселен, 554-жылы Цигу мамлекети талкаланган. Цигу айрым чыгыш таануучулардын пикиринде байыркы …

Толугу менен

Тарых: Түрктөрдүн тарыхый тагдырына бурулуш киргизген Кыргызстандагы эки окуя (VI-VIII кк.)

Мезгил Улуу Көч жараяны Акыркы эки миң жылдык тарыхта Евразия континентинин саясий өнүгүүсү түрк элдеринин Чыгыштан Батышка карай үч толкун менен жер которгон Улуу Көчүнүн …

Толугу менен