Тарых барактары. Нүсүп Миңбашы: Мамлекеттик ишмер жана тарыхый инсан

Мезгил Алгы сөз Нүсүп миңбашынын саясий ишмердүүлүгү XIX кылымдын 20-40-жылдарындагы эл аралык опурталдуу доордо кыргыз элинин, өзгөчө түштүк кыргыз урууларынын саясий абалы, Кокон хандыгынын ички …

Толугу менен