Залкарлар кеп айтат: Ушундай улуу кишинин кадырына жетпей сындырып албагыла…

Улуу адамдар гана адамдагы асылдыкты баалай билет. Өлгөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт. Кезинде көрүнүктүү инсандар Исхак Раззаковго жогору баа берген экен. Мисалы Күлипа Кондучалова: Менде жакшы …

Толугу менен