“Астра гүлү”: Алган жары ардактап сүйбөгөндөн кийин, жалгыз бир кишинин сүйгөнү жел учурган камгактай

Мезгил Кыргыз эл жазуучусу Зуура Сооронбаева 1924-жылы 15-августта Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районуна караштуу Жолголот айылында дыйкандын үй-бүлөсүндө туулган. Башка акын-жазуучулардан айырмасы жогорку билими болгон эмес. …

Толугу менен