Далдада калган даткайым: Домбунун куну. Зыйнаттын Аксыга келиши

Мезгил  (уландысы) Алайлык санжырачы Сартаке Курманалиевдин айтуусунда, илгери Ормон жаш кезинде он чакты жигиттерди чогулта калып, коңшулардан жылкы тийип келели деп жөнөп калат. Атасы Ниязбек …

Толугу менен

Далдада калган даткайым: Зыйнат датканын ордо иштерине аралашуусу

Мезгил (уландысы) Токтоназардын Зыйнат деген кызы абасы Аспердинин колунда тарбияланган эле. Зыйнат кичинесинен эле сергек, тиричиликке чыйрак, акыл-эстүү, аң-сезимдүү, жашынан сабаты ачылган, зээндүү, апасы Акбалага …

Толугу менен

Далдада калган даткайым: Шералынын үйлөнүшү. Соноайым, Жаркынайым баяны

Мезгил Хан ордосун караган Сыйнат (Зыйнат) датка (уландысы) Нарбото бий аксылык тагалары менен сөөк жаңыртып, Аспердинин кызы Умсунайга кудалашып, каада-салты менен Кожобекти үйлөдү. Кожобек Умсунайдан …

Толугу менен

Тарых тактасында: Далдада калган даткайым-Зыйнат датка

Мезгил Хан ордосун караган Сыйнат (Зыйнат) датка ыйнат датка (Зыйнат, Зыяда деп да кездешет тарых булактарында) тууралуу буга чейин учкай болсо да макалалар жазылып, азын-оолак …

Толугу менен