Тарых барактары: Нүсүп бий саясий кутумдуктун курманы

Мезгил НҮСҮП МИҢБАШЫ: МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР ЖАНА ТАРЫХЫЙ ИНСАН 3-макала (1-макаланын шилтемеси, 2-макаланын шилтемеси) Нүсүптүн Ташкент менен Оро-Төбөнү кайрадан Коконго кайтаруусу мир Коконду басып алган мезгилде хандыктын эң …

Толугу менен

Нүзүп бий: Кыргыздардын хандыкты сактап калуусу

Мезгил НҮСҮП МИҢБАШЫ: МАМЛЕКЕТТИК ИШМЕР ЖАНА ТАРЫХЫЙ ИНСАН 2-макала  Нүсүп хандыктагы кыргыз кошуунуна кол башчы Элчилик сапардан ийгиликтүү кайткан Нүсүптү Мадали хан бүткүл Кокон армиясындагы …

Толугу менен

Тарых барактары. Нүсүп Миңбашы: Мамлекеттик ишмер жана тарыхый инсан

Мезгил Алгы сөз Нүсүп миңбашынын саясий ишмердүүлүгү XIX кылымдын 20-40-жылдарындагы эл аралык опурталдуу доордо кыргыз элинин, өзгөчө түштүк кыргыз урууларынын саясий абалы, Кокон хандыгынын ички …

Толугу менен

Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов курч калем сабы менен бүтүндөй ааламды багындырган

Мезгил Дүйнөнү эки Чыңгыз багындырды, бири кылычы менен багындырса, экинчиси курч калем сабы  бүтүндөй ааламды багындыра алды. Ал ким эле? Ким болгон? Эң биринчиден Ч. …

Толугу менен

Тарых тактасында: Дароот-Коргон баяны. Кыя чабылган кылыч

Мезгил Окумуштуулар Дароот-Коргон сепилин «Кокон хандыгынын тушунда Чоң-Алай өрөөнүндө 1821-жылы курулган. Ал тоолуу Алай аймагынын хандык бийликтин аскердик-акимдик таяныч түйүнүболгон (КР тарыхы. Энц. Сөздүк. Ф., 1990, 338-бет).» …

Толугу менен

Даткалар дабышы: Курманжан – буйуртма тарых курмандыгыбы? 

 Мезгил Тарых барактарында өчпөс тамгалар менен жазылып калган Алымбек датка менен Курманжан датканы кимдер гана билбейт. Мына ушул улуу эки инсандан тараган даткалардын бешинчи мууну …

Толугу менен

Далдада калган даткайым: Домбунун куну. Зыйнаттын Аксыга келиши

Мезгил  (уландысы) Алайлык санжырачы Сартаке Курманалиевдин айтуусунда, илгери Ормон жаш кезинде он чакты жигиттерди чогулта калып, коңшулардан жылкы тийип келели деп жөнөп калат. Атасы Ниязбек …

Толугу менен

Далдада калган даткайым: Зыйнат датканын ордо иштерине аралашуусу

Мезгил (уландысы) Токтоназардын Зыйнат деген кызы абасы Аспердинин колунда тарбияланган эле. Зыйнат кичинесинен эле сергек, тиричиликке чыйрак, акыл-эстүү, аң-сезимдүү, жашынан сабаты ачылган, зээндүү, апасы Акбалага …

Толугу менен

Далдада калган даткайым: Шералынын үйлөнүшү. Соноайым, Жаркынайым баяны

Мезгил Хан ордосун караган Сыйнат (Зыйнат) датка (уландысы) Нарбото бий аксылык тагалары менен сөөк жаңыртып, Аспердинин кызы Умсунайга кудалашып, каада-салты менен Кожобекти үйлөдү. Кожобек Умсунайдан …

Толугу менен

Тарых тактасында: Далдада калган даткайым-Зыйнат датка

Мезгил Хан ордосун караган Сыйнат (Зыйнат) датка ыйнат датка (Зыйнат, Зыяда деп да кездешет тарых булактарында) тууралуу буга чейин учкай болсо да макалалар жазылып, азын-оолак …

Толугу менен