ТАРЫХ Тарых: Түрктөрдүн тарыхый тагдырына бурулуш киргизген Кыргызстандагы эки окуя (уландысы)

Мезгил Ал кездеги Византия империясынын элитасы чыгыштан келген жибек материяларына абдан кызыкдар эле. Биздин эранын башында жибек Кытайдан алынып келинсе, улам убакыт өткөн сайын жибекти …

Толугу менен

Тарых: Түрктөрдүн тарыхый тагдырына бурулуш киргизген Кыргызстандагы эки окуя (VI-VIII кк.)

Мезгил Улуу Көч жараяны Акыркы эки миң жылдык тарыхта Евразия континентинин саясий өнүгүүсү түрк элдеринин Чыгыштан Батышка карай үч толкун менен жер которгон Улуу Көчүнүн …

Толугу менен